ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 17/05/1982

צו מס קניה על טובין (הוראת שעה), התשמ"ב-1982; צו מס קניה על טובין (תיקון מס' 2) התשמ"ב-1982; צו שעת חירום (היטל מחקר לקרן התעשייה המלט) (תיקון) -התשמ"ב -1982; צו שעת חירום (שיעור תשלום חובה) (הוראת שעה) התשמ"ב-1982; צו שעת חירום (שעור תשלום חובה) (תיקון מס' 2), התשמ"ב- 1982; צו תעריף המכס והטלו (תיקון מס' 4) התשמ"ב-1982; תקנות מס ערך מוסף (תיקון), התשמ"ב-1982

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים