ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 13/05/1982

צו שעת חירום (שעור תשלום חובה) (תיקון מס' 2) התשמ"ב-1982 (כלי בית מקרמיקה); שינויים בתקציב לשנת הכספים 1982- הלוואה קונסולידציה לתעשיות אלקטרוניות (פרוטארום) בע"מ; תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסוימות) (תיקון) התשמ"ב-1982; תקנות מס הכנסה (ניכוי משכר אמנים, שכר בוחנים, שכר מרצים ושכר מענקי שירותי משרד) (תיקון), התשמ"ב-1982; תקציב משרד המשפטים לשנת הכספים 1982

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים