ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 12/05/1982

העלאת תעריפי החשמל; תקנות רואי חשבון (תיקון) - אגרות; תקציב משרד המשפטים לשנת הכספים 1982

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים