ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 10/05/1982

העלאת תעריפי התקשורת; הצעות לסדר היום של חברי הוועדה; צו שעת חרום (תשלומי אורז על מלאי של סובין שמן מרגרינה, פולי סויה, טובין כוספה, חיטה וקמח) (מס' 2) התשמ"ב-1982; צו שעת חרום (תשלומי חובב על מלאי של סובין - שמן, מרגרינה, פולי סויה, סובין, כוסמת, חיטה וקמח) (מס' 2) התשמ"ב-1982; תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסוימות) (תיקון- התשמ"ב-1982

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים