ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 09/05/1982

הצעות לסדר היום; פניה לפי סעיף 3 (א) לחוק המלוות (הוראת שונות) בית הכנסת המרכזי לוד; קביעת מוסדות לעניין תרומות מיוחדות לפי סעיף 46 ב' לפקודת מס הכנסה; קביעת מוסדות ציבור לעניין סעיף 61 לחוק מס שבח מקרקעין; שינויים בתקציב לשנת 1982- פניה מס' 2 של הממונה על התקציבים; תקציב נשיא המדינה ולשכתו לשנת 1982 משכורת נשיא המדינה- התשמ"ב-1982

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים