ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 06/05/1982

תקנות מס הכנסה (הגדרת הון עצמי), התשמ"ב- 1982; תקציב משרד התחבורה (המשך דיון)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים