ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 04/05/1982

העלאת מחיר האסימון; הצעות לסדר; תקציב משרד התקשורת לשנת הכספים 1982

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים