ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 29/04/1982

הסכם המקדמה עם בנק ישראל לשנת הכספים 1981; חוק עידוד החיסכון-1) אג"ח של חב" לממון והנפקות של "עוז" (1982) בע"מ אג"ח של פקר פלדה ממון והנפקות (1982) בע"מ; כללי מס הכנסה (חישוב הכנסתו החייבת של עורך); תקנות מס הכנסה (הנחות ממס ביישובים מסוימים ובהיאחזויות נח"ל) (תיקון) התשמ"ב-1982; תקנות מס הכנסה (התאמת סכומים) (תיקון), התשמ"ב-1982; תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסוימות) (תיקון), התשמ"ב- 1982; תקנות מס הכנסה (פחח) (תיקון), התשמ"ב-1982; תקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דין וחשבון) (תיקון) התשמ"ב- 1982; תק

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים