ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 04/04/1982

ערבות המדינה - חברת "לוז תעשיות בע"מ"; ערבות המדינה - חברת מילואות בע"מ; ערבות מטעם המדינה - מלווה איטלקי לבנק לפיתוח התעשייה בישראל בע"מ; צו מס הכנסה- (קביעת תשלומים בעד שירותים או נכסים כהכנסה) (תיקון ), התשמ"ב-1982; צו מס קנייה (טובין ושירותים) (הגדלת הקנס) התשמ"ב-1982; צו שעת חירום (שיעור תשלום חובה) (תיקון מס' 2) התשמ"ב-1982; רשות ניירות ערך - הצעת תקציב ביניים להוצאות ואומדן הכנסות; תכניות חסכון "לדירה" ו-"90,000"; תקנות מס הכנסה (הנחות ממס על הכנסות בשטחי ההתיישבות חדשה ובשטחי פיתוח) (תיק

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים