ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 31/03/1982

שינויים בתקציב לשנת 1981; חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס. 52), התשמ"ב-1982

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים