ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 30/03/1982

הוראה לתשלום פיצויים לפי סעיף 38 לחוק מס רכוש וקרן פיצויים; העלאת תעריפי החשמל; הצעה לסדר - חבר הכנסת זכאי; הצעות לסדר - חוק פיצוי מפוני סיני; חוק תקציב הביניים לשנת הכספים 1982, התשמ"ב-1982; צו לעידוד החיסכון (פטור ממס הכנסה) תכניות חסכון דולר-מדד וצמוד-דולר

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים