ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 29/03/1982

העלאת תעריפי החשמל; חוק תקציב הביניים לשנת הכספים 1982, התשמ"ב-1982

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים