ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 24/03/1982

חוק מס הכנסה (ניכויים מיוחדים בשל אינפלציה) הוראת שעה ותיקוני חוק), התשמ"ב-1981; תקציב ועדת הבחירות לכנסת הארבע עשרה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים