ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 22/03/1982

מסקנות בדבר ההצעה לסדר היום של חברי הכנסת: א. אבטבי, ח. פורת בדבר "המשבר בענף הפרחים"

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים