ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 22/03/1982

הצעת תקציב (מס' 2) לשנת הכספים 1981; הצעת תקציב (מספר 2) לשנת הכספים 1981; צו הביטוח הלאומי (שינוי סכומי המינימום בלוח י"א) התשמ"ב-1982; צו שעת חירום (תשלומי חובה על מלאי של טובין- בשר קפוא) (מס' 4), התשמ"ב-1982; צו שעת חירום (תשלומי חובה על מלאי של טובין- שמן מרגרינה סויה כוספה חיטה וקמח), התשמ"ב- 1982; תקנות הביטוח הלאומי (תשלום ופטור מתשלום דמי ביטוח) (תיקון מס' 2), התשמ"ב-1982

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים