ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 21/03/1982

הצעת תקציר מספר 2 לשנת הכספים 1981; סיכום ועדת המשנה לעניין המשך בענף הפרחים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים