ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 18/03/1982

הצעות לסדר היום; הצעת תקציב מס' 2 לשנת הכספים 1981

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים