ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 17/03/1982

הצעת תקציב מספר 2 לשנת הכספים 1981; חוק מס הכנסה (ניכויים מיוחדים בשל האינפלציה) (הוראת שעה ותיקוני חוק), התשמ"ב-1982

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים