ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 16/03/1982

בקשה לדון בפניות שהוגשו ומוגשות לוועדה במהלך חודש מרץ 1981; חוק מס הכנסה (ניכויים מיוחדים בשל האינפלציה) (הוראת שעה ותיקוני חוק)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים