ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 16/03/1982

חוק מס הכנסה (ניכויים מיוחדים בשל האינפלציה) (הוראת שעה; שינויים בתקציב לשנת הכספים 1981

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים