ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 14/03/1982

חוק מס הכנסה (נכויים מיוחדים בשל אינפלציה) (הוראת שעה ותיקוני חוק), התשמ"ב ב-1982

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים