ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 08/03/1982

הצעות לסדר היום; חוק התקציב (מס' 2) לשנת הכספים 1981, התשמ"ב ב-1982

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים