ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 04/03/1982

הצעה לסדר היום של חה"כ ד. תיכון; הצעות לסדר-היום; מסקנות הוועדה בעניין המועצות המקומיות הערביות (הצעה לסדר היום של חה"כ מ. ותד); קביעת מוסדות ציבור לצורך סעיף 61 לחוק מס שבח מקרקעין, (התכ"ג-1963; תקנות הסדר זכויות במקרקעין (הליכי הסדר וסדרי דין) (תיקון), התשמ"ב-1982

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים