ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 03/03/1982

התקציב לשנת 1982; חוק מימון מפלגות (תיקון מס' 5)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים