ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 02/03/1982

הלוואת קונסולידציה- תעשיות אלקטרוכימיות (פרוטארום); חוק מימון מפלגות (תיקון מס' 5), התשמ"ב-1982; ערבות המדינה לפרוטארום; צו מלווה המדינה (הגדלת סכום המלווה), התשמ"ב-1982; שינויים התקציב לשנת 1981

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים