ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 25/02/1982

החלטת מימון מפלגות (הארכת מועדים) (תיקון מס' 2) התשמ"ב; התעשייה הפטרוכימית

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים