ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 24/02/1982

חוק מימון מפלגות (תיקון מס' 6) התשמ"ב -1982; שינויים בתקציב לשנת 1982

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים