ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 23/02/1982

המצב הכספי של בית חולים "הדסה" בירושלים; פטור מוסדות ממס שבח מקרקעין; שינויים בתקציב לשנת 1981; תקנות מס הכנסה (כללים בדבר ניהול פנקסי חשבונות של יהלומן וקביעת הכנסתו החייבת) (תיקון), התשמ"ב-1982; תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים בשל נכס חוץ ישראלי), התשמ"ב-1981; תקנות מס שבח מקרקעין (מס רכישה) (תיקון) התשמ"ב-1982

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים