ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 18/02/1982

בקשת שר האנרגיה והתשתית להעלאת תעריפי החשמל; הודעת התפטרות של חבר הכנסת זיגר מהוועדה לניסוח חוק הפיצויים למפוני ימית; חברת מילואות, חברה לפיתוח משקי מפרץ חיפה בע"מ- ערבות לפי חוק הערבויות לסחר חוץ, התשי"ט-1959; ערבות המדינה - חברת הפוספטים בנגב (1966) בע"מ; שימוש ברזרבה כללית לשנת 1981; שינויים בתקציב הכנסת לשנת 1981; שינויים בתקציב לשנת הכספים 1981-המלצות ועדת המשנה לתקציב ושכר

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים