ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 17/02/1982

העלאת תעריפי החשמל; הצעות לסדר היום

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים