ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 16/02/1982

העלאת תעריפי התקשורת; הצעה לסדר היום; הצעות לסדר היום; מפגש עם קציני פו"ם; שלוחות מחוברות לרשת בין מקלטים בישוב; תעריפים להתקנות זמניות; תעריפים לשירות תקשורת ציבורי להעברת נתונים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים