ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 10/02/1982

חוק מימון מפלגות (תיקון מס' 5) התשמ"ב-1981 (הצעת חוק פרטית של ח"כ י. כהן אורגד); חוק מימון מפלגות (תיקון) הצעת חוק פרטית של ח"כ א. רובינשטיין; פניה 285; קביעת מוסדות לעניין תרומות מיוחדות לעניין סעיף 46ב לפקודת מס הכנסה; שינויים בתקציב לשנת 1981- פניה מס' 271

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים