ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 09/02/1982

הקיצוץ בתקציב לחינוך מבוגרים; חוק עידוד החיסכון -שטרי הון "טפחות" בנק משכנתאות לישראל בע"מ; מסקנות ועדת הכספים בעניין החימום באזורים הקרים במדינה בכלל ובצפת בפרט- הצעת יו"ר הוועדה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים