ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 31/01/1982

החלטת מימון מפלגות (הארכת מועדים) (תיקון) התשמ"ב-1982; שינויים בתקציב לשנת 1981 - שימוש ברזרבה להוצאות פיתוח לשנת 1981- פניה מס' 276

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים