ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 20/01/1982

הצעה לסדר- היום של חבר-הכנסת י. זיגר; הצעה לסדר- היום של חבר - הכנסת א. אבטבי; הצעה לסדר היום של חבר-הכנסת מ. ותד (המשך); צו שעת חירום (תשלומי חובה על מלאי של טובין -בשר קפוא) (מס' 3), התשמ"ב-1982; צו שעת חירום (תשלומי חובה על מלאי של טובין -חיטים, קמחים כוספת סויה, פולי סויה וסובין), התשמ"ב 1982; תקנות מס הכנסה (הנחה למקדימים בתשלום מקדמה) (תיקון), התשמ"ב-1982; תקנות מס הכנסה (ניכוי לימאים ) (תיקון), התשמ"ב-1982; תקנות מס הכנסה (ניכוי בעד ביטוח רפואת שיניים ) (תיקון) התשמ"ב- 1982

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים