ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 13/01/1982

התקציב לשנת הכספים 1981-הפחתת סעיף הדרכת מבוגרים ומפעל ביעור הבערות; שינויים בתקציב לשנת 1981 - פניה מס' 95 של הממונה על התקציבים (חינוך מבוגרים)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים