ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 07/01/1982

מדיניות האשראי; צו מס הכנסה (הגדלת שיעורי מוקדמת), התשמ"ב-1981; שינויים בתקציב לשנת 1981 - תמיכות במוצרים מסובסדים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים