ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 04/01/1982

אגרות שירותים של משרד הבריאות; הצעות לסדר היום של חברי הוועדה; צווים לעידוד החיסכון (פטור ממס הכנסה ) תכניות "רב תכליתי " ו"נעורים"; שינויים בתקציב לשנת הכספים 1981

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים