ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 31/12/1981

העלאת מחיר האסימון; העלאת מחיר ההשתתפות לטור בהימורים - (מכתב יו"ר המועצה להסדר ההימורים בספורט); העלאת תעריפי הטלפון והדואר - אישור; תיקון עיוותים במערכת תעריפי הטלפון; תעריפים לשרות תקשורת צבורי להעברת נתונים הצמדת אגרות רישיונות אלחוט למדד המחירים לצרכן; תקנות מס הכנסה (ניכויים מיוחדים בשל האינפלציה) | (תיקון), התשמ"ב-1981

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים