ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 28/12/1981

המצב הכספי ברשויות המקומיות; תקנות מס הכנסה (ניכויים מיוחדים בשל אינפלציה) (היוון רווחים) תיקון

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים