ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 23/12/1981

דירת שרד לשר הבטחון; הצמדת שכר שרים וסגני שרים למדד הביטוח הלאומי; תקנות הביטוח הלאומי (תשלום ופטור מתשלום דמי ביטוח) (תיקון), התשמ"ב-1981; תקנות מס הכנסה (ניכוי אינפלציוני); תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסוימות); תקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברכב ) (תיקון) התשמ"ב-1981

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים