ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 22/12/1981

חוק מימון מפלגות התשל"ג -1973- החלטה בדבר הארכת מועדים; חוק עידוד החיסכון - שטרי הון של בנק המזרחי המאוחד בע"מ; פרידה ממבקר המדינה; תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות רכב) (תיקון) התשמ"ב -1981; תקציב משרד נבקר המדינה לשנת הכספים 1981

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים