ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 16/12/1981

אגרות שירותים של משרד הבריאות; מצבן הכספי של הרשויות המקומיות; תקנות כלי ירייה (אגרות רישיון); תקנות מס הכנסה ומס מעסיקים (פטור או הנחה ממס לתושב חוץ המועסק בהפקת הסרט על גולדה מאיר) התשמ"ב-1981; תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות רכב) (תיקון), התשמ"ב-1981

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים