ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 10/12/1981

העברת חוסכי "טפחות 90000 "לתכנית "טפחות לדירה"; מצר הפרדסנות; חוק לתיקון פקודת ביטוח רכב מנועי (מס' 4) התשמ"ב-1981

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים