ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 08/12/1981

העברת חוסכי "טפחות 90000 " לתכנית "טפחות לדירה"; קביעת אזורים לעניין התוספת לחוק לעידוד השקעות הון (אלון תבור); שינויים בתקציב לשנת 1981; תקנות הארכיונים (אגרות), התשמ"ב-1981

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים