ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 07/12/1981

הצעות לסדר היום; אגרות לפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים: 1 הסחר במזון, ייצורו והחסנתו 2. בתי-קירור; צו מס קניה על טובין ( תיקונים מס' 6. 7. 9. 12. 13), התשמ"ב- 1981; צו שעת חירום (שיעור תשלום חובה) (תיקון מס' 3), התשמ"א-1981; צו שעת חירום (תשלומי חובה על מלאי של טובין - בשר קפוא); צו שעת חירום (תשלומי חובה על מלאי של טובין - בשר קפוא) ( מס' 2), התשמ"ב-1981; צו שעת חירום (תשלומי חובה על מלאי של טובין - סויה, פולי סויה וסובין), התשמ"ב -1981; צו שעת חירום (תשלומי חובה על מלאי של טובין - שמן ומרגרינ

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים