ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 03/12/1981

בנק לפיתוח התעשייה בישראל בע"מ ערבות המדינה ופטור ממס על תשלום הריבית; המצב בענף ההדרים; הצעה לסדר; פרסום תעריף מס קניה מעודכן

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים