ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 01/12/1981

העלאת שיעור האגרה בעד מתן רישיון למונית; קביעת מוסדות לעניין תרומות מיוחדות; שאילתות; תקנות מס הכנסה (הנחות ממס על הכנסות של תושבי אילת וישובי הערבה) (תיקון), התשמ"ב-1981; תקנות מס הכנסה (הנחות ממס על הכנסות בשטחי התיישבות חדשה ובשטחי פיתוח) (תיקון), התשמ"ב-1981; תקנות מס הכנסה (הנחות ממס ביישובים מסוימים ובהיאחזויות נח"ל) התשמ"ב-1981; תקנות מס הכנסה (סכום הניכוי בעד תשלום מזונות לתושב חוץ), התשמ"ב-1981; תקנות מס הכנסה (קביעת סכום לאי-התרת זיכוי בעד הוצאות רפואיות מיוחדות), התשמ"ב-1981; תקנות מס

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים