ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 30/11/1981

דיון על מדיניות התקציב - הצעה לסה"י של חה"כ י. כהן אורגד; מצב הפרדסנות; שינוי ע"פ סעיף 3 לחוק התקציב לשנת הכספים 1981 (הצבעה)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים