ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 30/11/1981

צווים לעידוד החיסכון (פטור ממס הכנסה) אמיסיות: חברת ההשקעות של בנק המזרחי המאוחד בע"מ: משאבים: חברה להשקעות של בנק המזרחי המזרחי המאוחד בע"מ: חברה להשקעות של בנק אוצר החייל: כלל ליטינג בע"מ: חברת ההשקעות לפיתוח התעשייה בישראל בע"מ; שינוי בתקציב לפי סעיף 3 לחוק התקציב לשנת הכספים 1981

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים